GDPR

A4U lägenhetsuthyrning i Stockholm AB - Information angående behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder en ny dataskyddsförordning i kraft (”GDPR”). Förordningen gäller direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter den nu gällande personuppgiftslagen. GDPR innebär att kraven på hur företag och organisationer får behandla personuppgifter skärps, samtidigt som dina rättigheter som konsument stärks. I samband med detta har vi därför sammanställt informationen nedan kring hur vi på A4U AB behandlar våra hyresgästers samt blivande hyresgästers personuppgifter.

Laglig grund för behandling

När vi begär in personuppgifter gör vi det i syfte att kunna fullfölja våra skyldigheter enligt ingånget hyresavtal eller krav som är nödvändiga för att ingå ett avtal med dig som konsument. Vi kan även behandla personuppgifter med stöd utav en intresseavvägning. I fall vi inte får del av de uppgifter som vi begär kan det i vissa fall medföra att vi inte kan ingå ett avtal eller fullgöra våra förpliktelser i ett avtal med en hyresgäst.

Kategorier av personuppgifter som behandlas och mottagare av uppgifterna

De personuppgifter som behandlas är huvudsakligen namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer, civilstånd och familj, ekonomisk information såsom årsinkomst, kreditupplysningsinformation, uppgifter om lägenheten, uppgifter om parkeringsplats och förråd m.m
De som kan komma i kontakt med uppgifterna är servicecenter, fastighetsförvaltare, regionalt förvaltningsbolag, bolag ansvarigt för skadedjursbekämpning, felanmälan, kabel TV och myndigheter om så krävs.

Ändamål med behandlingen

Personuppgifterna behandlas för följande ändamål: administrera uthyrning av bostad, intresseanmälan, ekonomisk förvaltning och fakturering, fastighetsförvaltning, administration av parkering, förråd, gemenskapsutrymmen och i anslutning till eventuella stambyten, hantering av störnings-, anmälnings- eller inkassoärende och eventuella hembesök och administration i samband med förvärv, överlåtelse, pantsättning eller andrahandsuthyrning.

Lagringstid

A4U AB lagrar inte uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Regelbundna gallringar genomförs där uppgifter som inte längre behövs tas bort. När ett hyresförhållande upphör finns som regel ingen anledning att spara uppgifter. Gallring sker i sådant fall så snart som möjligt efter att hyresavtalet upphört. För det fall vi har utestående fordringar på hyresgästen sparas uppgifterna i enlighet med gällande preskriptionstid. Vi är även skyldiga att spara vissa uppgifter om hyresgästen även under en period efter att hyresavtalet löpt ut. Exempelvis måste uppgifter sparas för att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende beskattning, bokföring eller för att försvara oss vid rättsliga anspråk. I dessa undantagsfall lagras uppgifter i 7-10 år (rörande bokföring, beskattning och preskriptionstider).

Rättigheter för dig som registrerad

Du som registrerad har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av uppgifter samt begränsning av behandlingen. Eftersom vi i vissa fall behandlar dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning har du rätt att när som helst invända mot sådan behandling.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är A4U AB. Om du har frågor eller synpunkter kring behandlingen av personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan. Detsamma gäller om du vill utöva dina rättigheter (se ovan).

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
A4U AB
BOX 45070
104 30 Stockholm

Du har alltid rätt att kontakta Datainspektionen om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter. Du kontaktar dem på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Facebook Twitter Google+